Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
print


Informatie

Broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte, beperking, psychische stoornis of verslaving, zijn gewone kinderen die in meer of mindere mate onder bijzondere omstandigheden opgroeien. Hoe de brus reageert op de situatie thuis, kan sterk verschillen en is mede afhankelijk van:

 • De ernst van de ziekte of handicap: is het stabiel of steeds weer opnieuw spannend? Is er duidelijkheid over de ziekte of handicap, of niet?
 • De gezinssamenstelling: krijgen de kinderen de ruimte om hun plek als oudste, middelste of jongste in te nemen?
 • De leeftijd: pubers reageren heel anders dan kleuters.
 • Omgevingsfactoren: kan het gezin op steun en support rekenen in hun omgeving? Heeft het kind een vertrouwenspersoon buiten het gezin?
 • Hoeveel aandacht en begrip is er binnen het gezin zelf, de familie en vriendenkring en in de omgeving voor de bijzondere positie van de broers en zussen?
Mogelijke gevolgen:
 • Brussen kunnen, meer dan andere kinderen, te maken krijgen met heftige emoties zoals verdriet, angst, boosheid, onzekerheid, schaamte- en schuldgevoelens.
 • Het kan de brus een goed gevoel geven om te helpen, de brus leert verantwoordelijkheid te nemen en is vaak zelfstandiger dan leeftijdsgenoten.
 • Sommige broers en zussen krijgen al heel jong (te) veel taken en verantwoordelijkheden zoals: huishoudelijk taken, oppassen op jongere broertjes en zusjes, zorgen voor hun bijzondere broer of zus en emotionele steun geven aan gezinsleden.
 • Vaak houden brussen hun problemen en zorgen voor zich, omdat zij hun ouders niet willen belasten. Hierdoor kunnen problemen bij de brus ontstaan.
 • De tegenstrijdigheid van gevoelens over de broer of zus kan erg verwarrend zijn.
 • Het ‘normale leven’ wordt soms verstoord. Vriendjes kunnen niet (meer) komen spelen of feestdagen verlopen onverwachts anders.
 • Brussen kunnen zelf zorg of aandacht tekort komen doordat de broer of zus veel begeleiding nodig heeft en aandacht vraagt binnen het gezin.
 • De situatie en eventuele veranderingen in het gezin kunnen veel spanning en zorgen opleveren.
 • Een aantal gezinnen raakt contacten met de omgeving kwijt, waardoor er minder beroep kan worden gedaan op sociale steun.

Informatie over wat er met de broer of zus aan de hand is, kan veel steun geven. Het is een goed idee om samen met de brus een boek te huren in de bibliotheek (zie boekentips) of om samen een voorlichtingsvideo te bekijken. Probeer open te zijn over wat er bij de broer of zus speelt. Vertel bijvoorbeeld wat de broer of zus wel of niet kan en waarom de broer of zus meer begeleiding nodig heeft. Brussen vinden het fijn als ouders bereid zijn antwoorden te geven op hun vragen. Het is belangrijk om de informatie regelmatig te herhalen voordat het beklijft. Als je als ouder zelf het antwoord niet weet, dan kun je dit gerust zeggen tegen de brus. Jullie kunnen dan samen op zoek gaan naar het antwoord (bijvoorbeeld in boeken of op internet). Soms kan de uitleg van een professional gewenst zijn. Door informatie te geven (passend bij de leeftijd van de brus) begrijpt de brus beter wat er aan de hand is en dit voorkomt angst en schuldgevoel. De kans wordt hierdoor kleiner dat kinderen/ jongeren negatieve of irreële gedachten en verkeerde verwachtingen over het ziektebeeld van hun broer of zus gaan ontwikkelen.